விருந்தினர் புத்தகம்

 

ஆசிரியரை தொடர்பு கொள்ள, ‘ஆசிரியருக்கு கடிதம்’ பகுதி அல்லது [email protected] என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.

10 Responses to “விருந்தினர் புத்தகம்”

உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்க.

வாசகர்களின் கருத்துக்கள் ஆசிரியர் குழுவின் பார்வைக்கு பிறகே வெளியிடப்படும். Comments will be published only after the approval of the moderators

*   

  


+ 4 = 13

  • admin says:

    உங்களது தேவையை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை.
    இணையதளத்தை அனைவரும் உபயோகிக்க முடியும். உங்களது கருத்துக்களையும் , வழிமுறைகளையும் பதிவு செய்ய முடியும்.
    வேறு என்ன தேவைகள்? விவரங்களுக்கு ஆசிரியருக்கு கடிதம் பகுதியில் மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.